Opis gry - kulki na urządzenia mobile i stacjonarne

Gra polega na usuwaniu z planszy kolorowych kulek. Kulki zostają usunięte wtedy, gdy utworzy się rząd z pięciu lub więcej kulek tego samego koloru w poziomie, pionie lub ukośnie.

Gra została napisana w czystym JavaScript oraz HTML5, CSS3.
Korzysta ona z dwóch bibliotek javascript:

 • modernizr - sprawdza, czy przeglądarka ma wbudowaną obługę: Canvas,
 • javascript-astar - wyznacza najkrótszą drogę kulki z punku A do punktu B algorytmem "A* Search Algorithm" 
  biblioteka dostępna jest na stronie: http://github.com/bgrins/javascript-astar

W pliku konfiguracyjnym można zmienić m.in.: rozmiary planszy, ilość kolorów kulek i.t.p. Poniżej przedstawiam fragment konfiguracji:

 

  action :{
    rows : 9, //ilość wierszy
    cols : 9, //ilość kolumn
    len : 5, //ilość kulek do ułożenia
    blank : -1,
    balls_color_no : 6,//ilość kolorow jakie sie pojawiaja, 8-trudno wygrać
    balls_next_no : 3, //ilosc kulek pojawiajacych sie
    balls_init_no : 5, //ilość kulek za pierwszym razem
    score : 0
  }