Obliczanie biorytmu i sprawdzanie zgodności z partnerem

W celu oblieczenia biorytmu i biopowinowadztwa wykorzytuje następujace wzory:

  • Biorytm fizyczny (wskaźnik odporności organizmu na wysiłek): sin(2 * π * t / 23) * 100 [%]
  • Biorytm emocjonalny (wskaźnik odporności na stres): sin(2 * π * t / 28 ) * 100 [%]
  • Biorytm intelektualny (wskaźnik mówiący o możliwościach umysłowych): sin(2 * π * t / 33) * 100 [%]
  • Biopowinowactwo fizyczne: | cos(π * d / 23 | * 100 [%]
  • Biopowinowactwo emocjonalne: | cos(π * d / 28) | * 100 [%]
  • Biopowinowactwo intelektualne: | cos(π * d / 33) | * 100 [%]

gdzie:

  • t: liczba dni jakie przeżyłeś
  • d: różnica dni życia pomiedzy partnerami.