Test pokrycia

W celu wywolania testów jednostkowych z pokryciem kodu należy wykonać poniższe polecenie:

./vendor/bin/phpunit --coverage-html  ../_cover/

Jak widać poniżej na raporcie z wykonanych testów, modele zostały pokryte około 90%, a łączna ilośc wykonanych testów to 141.

wywolanie testow jednostkowych z pokryciem kodu

Raport z testów jednostkowych:

raport testow