Praca Mgr. Projektowanie obwodów analogowych przy użyciu algorytmów genetycznych i ewolucyjnych

Moja praca magisterska pt. „Projektowanie obwodów analogowych przy użyciu algorytmów genetycznych i ewolucyjnych” dotyczyła opracowania algorytmów genetycznych i ewolucyjnych w zastosowaniu do projektowania obwodów w szczególności filtrów elektrycznych analogowych. Zaimplementowałem najważniejsze algorytmy ewolucyjne w postaci programu napisanego w języku C działającego pod kontrolą systemu Windows. Program ten został nazwany "ewol" i posiada interfejs graficzny GUI. Program ten został napisany od początku, co wymagało ogromnego nakładu pracy. Powyżej przedstawiłem zrzut ekranu tego programu.