REST API

Poniżej przedstawiam przykładowe zapytania i odpowiedzi

Endpoint-y nie wymagające autoryzacji:

POST: api/login (logowanie)
Array
(
  [email] => test@email.com
  [password] => cmsrs
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [token] => eyJ0eXAiOiJK...7nhyflrqY-xA
    )
)

Walidacja:

stdClass Object
(
  [success] => 
  [error] => We cant find an account with this credentials.
)
POST: api/comments/$pageId (utworzenie komentarza)
Array
(
  [content] => test comment - test123
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/comments/$pageId (zwracamy komentarze)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [content] => 111 test comment - test123
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [content] => 222 test comment - test123
        )
    )
)
POST: api/contact/$lang (utworzenie wiadomości kontaktowej)
Array
(
  [email] => test@example.com
  [message] => test message - test123
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [message] => Dziękuje za skorzystanie z formularza kontaktowego
)
GET: api/page/$pageId/$lang (zwracamy stronę)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [id] => 1
      [type] => cms
      [images] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/page/1/1/phpunittest1.jpg
              [small] => /images/page/1/1/phpunittest1-small.jpg
              [medium] => /images/page/1/1/phpunittest1-medium.jpg
              [id] => 1
              [alt] => stdClass Object
                (
                  [en] => description img1
                )

              [altlang] => description img1
            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/page/1/2/phpunittest2.jpg
              [small] => /images/page/1/2/phpunittest2-small.jpg
              [medium] => /images/page/1/2/phpunittest2-medium.jpg
              [id] => 2
              [alt] => stdClass Object
                (
                  [en] => 
                )

              [altlang] => 
            )
        )
    )
)

Endpoint-y wymagające autoryzacji:

Strony:

POST: api/pages?token=$token (utworzenie strony)
Array
(
  [title] => Array
    (
      [en] => test p2
    )

  [short_title] => Array
    (
      [en] => p22
    )

  [description] => Array
    (
      [en] => test1234
    )

  [published] => 0
  [commented] => 0
  [after_login] => 0
  [type] => contact
  [content] => Array
    (
      [en] => lorem ipsum
    )

  [menu_id] => 
  [page_id] => 
  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [name] => phpunittest1.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZ..rAFS6G7Jr1PeP/9k=
          [alt] => Array
            (
              [en] => description img1
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRg...wRV82DVqaZSCAev/Z
        )
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [pageId] => 1
      [data] => stdClass Object
        (
          [title] => stdClass Object
            (
              [en] => test p2
            )

          [short_title] => stdClass Object
            (
              [en] => p22
            )

          [description] => stdClass Object
            (
              [en] => test1234
            )

          [published] => 0
          [commented] => 0
          [after_login] => 0
          [type] => contact
          [content] => stdClass Object
            (
              [en] => lorem ipsum
            )

          [menu_id] => 
          [page_id] => 
          [images] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [name] => phpunittest1.jpg
                  [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AA....WTrAFS6G7Jr1PeP/9k=
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => description img1
                    )

                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [name] => phpunittest2.jpg
                  [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4A...DVqaZSCAev/Z
                )
            )
        )
    )
)
GET: api/pages?token=$token (pobieramy strony)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [published] => 0
          [commented] => 0
          [after_login] => 0
          [position] => 1
          [type] => contact
          [menu_id] => 
          [page_id] => 
          [title] => stdClass Object
            (
              [en] => test p2
            )
          [short_title] => stdClass Object
            (
              [en] => p22
            )
          [description] => stdClass Object
            (
              [en] => test1234
            )
          [content] => stdClass Object
            (
              [en] => lorem ipsum
            )
          [images] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [id] => 1
                  [name] => phpunittest1.jpg
                  [position] => 1
                  [page_id] => 1
                  [product_id] => 
                  [created_at] => 2020-11-20T15:38:20.000000Z
                  [updated_at] => 2020-11-20T15:38:20.000000Z
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => description img1
                    )

                  [fs] => stdClass Object
                    (
                      [org] => /images/page/1/1/phpunittest1.jpg
                      [small] => /images/page/1/1/phpunittest1-small.jpg
                      [medium] => /images/page/1/1/phpunittest1-medium.jpg
                    )
                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [id] => 2
                  [name] => phpunittest2.jpg
                  [position] => 2
                  [page_id] => 1
                  [product_id] => 
                  [created_at] => 2020-11-20T15:38:20.000000Z
                  [updated_at] => 2020-11-20T15:38:20.000000Z
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => 
                    )

                  [fs] => stdClass Object
                    (
                      [org] => /images/page/1/2/phpunittest2.jpg
                      [small] => /images/page/1/2/phpunittest2-small.jpg
                      [medium] => /images/page/1/2/phpunittest2-medium.jpg
                    )
                )
            )
        )
    )
)
GET: api/pages/$pageId/{?$simple}?token=$token (pobieramy strone o danym Id, jesli jest simple wtedy pobieramy bez images)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [id] => 1
      [published] => 0
      [commented] => 0
      [after_login] => 0
      [position] => 1
      [type] => contact
      [menu_id] => 
      [page_id] => 
      [title] => stdClass Object
        (
          [en] => test p2
        )

      [short_title] => stdClass Object
        (
          [en] => p22
        )

      [description] => stdClass Object
        (
          [en] => test1234
        )

      [content] => stdClass Object
        (
          [en] => lorem ipsum
        )

      [images] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [id] => 1
              [name] => phpunittest1.jpg
              [position] => 1
              [page_id] => 1
              [product_id] => 
              [created_at] => 2024-04-24T17:39:06.000000Z
              [updated_at] => 2024-04-24T17:39:06.000000Z
              [alt] => stdClass Object
                (
                  [en] => description img1
                )

              [fs] => stdClass Object
                (
                  [org] => /images/page/1/1/phpunittest1.jpg
                  [small] => /images/page/1/1/phpunittest1-small.jpg
                  [medium] => /images/page/1/1/phpunittest1-medium.jpg
                )

            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [id] => 2
              [name] => phpunittest2.jpg
              [position] => 2
              [page_id] => 1
              [product_id] => 
              [created_at] => 2024-04-24T17:39:06.000000Z
              [updated_at] => 2024-04-24T17:39:06.000000Z
              [alt] => stdClass Object
                (
                  [en] => 
                )

              [fs] => stdClass Object
                (
                  [org] => /images/page/1/2/phpunittest2.jpg
                  [small] => /images/page/1/2/phpunittest2-small.jpg
                  [medium] => /images/page/1/2/phpunittest2-medium.jpg
                )
            )
        )
    )
)
PUT: api/pages/$id?token=$token (uaktualniamy stronę)
Array
(
  [title] => Array
    (
      [en] => Update img Title
    )

  [short_title] => Array
    (
      [en] => test123
    )

  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1
          [alt] => Array
            (
              [en] => alt1
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 2
          [alt] => Array
            (
              [en] => alt2
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4A...V82DVqaZSCAev/Z
        )

      [3] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AA...xuwRV82DVqaZSCAev/Z
        )
    )
)
tylko dla instnejacych zdjęć

Array
(
  [title] => Array
    (
      [en] => Update2 img Title
    )

  [short_title] => Array
    (
      [en] => u2 test123
    )

  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1
          [alt] => Array
            (
              [en] => last
            )

          [position] => 202
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 2
          [alt] => Array
            (
              [en] => first
            )

          [position] => 101
        )
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
DELETE: api/pages/$id?token=$token (kasujemy stronę)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/pages/position/$direction/$id?token=$token (ustawiamy pozycję strony, gdzie $direction: up, down)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/pages/type/$type (zwróć strony na podstawie typu, gdzie $type: cms, gallery, shop, contact, main_page, privacy_policy, login, projects)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [published] => 0
          [commented] => 0
          [after_login] => 0
          [position] => 1
          [type] => shop
          [menu_id] => 
          [page_id] => 
          [title] => stdClass Object
            (
              [en] => test p2
            )

          [short_title] => stdClass Object
            (
              [en] => p22
            )

          [description] => stdClass Object
            (
              [en] => 
            )

          [content] => stdClass Object
            (
              [en] => aaa ffdfds
            )

          [images] => Array
            (
            )
        )
    )
)

Zdjęcia:

POST: api/image/$type/$objId?token=$token (upload obrazka, gdzie $type: page, product, $objId: pageId, productId)
Array
(
  [name] => phpunittest2.jpg
  [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQ..ev/Z
)

stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/images/$type/$objId?token=$token (zwracamy obrazki, gdzie $type: page, product, $objId: pageId, productId)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [name] => phpunittest1.jpg
          [position] => 1
          [page_id] => 1
          [product_id] => 
          [created_at] => 2020-11-22T16:38:46.000000Z
          [updated_at] => 2020-11-22T16:38:46.000000Z
          [alt] => stdClass Object
            (
              [en] => description img1
            )

          [fs] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/page/1/1/phpunittest1.jpg
              [small] => /images/page/1/1/phpunittest1-small.jpg
              [medium] => /images/page/1/1/phpunittest1-medium.jpg
            )

        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 2
          [name] => phpunittest2.jpg
          [position] => 2
          [page_id] => 1
          [product_id] => 
          [created_at] => 2020-11-22T16:38:46.000000Z
          [updated_at] => 2020-11-22T16:38:46.000000Z
          [alt] => stdClass Object
            (
              [en] => 
            )

          [fs] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/page/1/2/phpunittest2.jpg
              [small] => /images/page/1/2/phpunittest2-small.jpg
              [medium] => /images/page/1/2/phpunittest2-medium.jpg
            )
        )
    )
)
GET: api/images/position/$direction/$id?token=$token (ustawiamy pozycję obrazka, gdzie $direction: up, down)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
DELETE: api/images/$ids?token=$token (kasujemy obrazeki, gdzie $ids może być wiele id-ków, np.: 1,7,9)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)

Klienci:

GET: api/users/clients?token=$token (zwracamy klientów - bez paginacji)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 3
          [name] => Robert Test
          [email] => rob@unittest.com
          [created_at] => 2020-11-22T16:52:28.000000Z
          [updated_at] => 2020-11-22T16:52:28.000000Z
        )
    )
)
GET: api/clients/$column/$direction?token=$token&search=abc
zwracamy klientów - z paginacją, szukaniem (po name lub email) i sortowaniem, gdzie : $column: id, name, email, created_at, updated_at $direction: asc, desc
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [current_page] => 1
      [data] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [id] => 4
              [name] => Fake Kowalski
              [email] => sth@abc-example.com
              [email_verified_at] => 
              [role] => client
              [created_at] => 2024-04-01T10:33:02.000000Z
              [updated_at] => 2024-04-01T10:33:02.000000Z
            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [id] => 3
              [name] => First Abc Kowalski
              [email] => fake@example.com
              [email_verified_at] => 
              [role] => client
              [created_at] => 2024-04-01T10:33:02.000000Z
              [updated_at] => 2024-04-01T10:33:02.000000Z
            )

        )

      [first_page_url] => http://127.0.0.1:8000/api/clients/id/desc?page=1
      [from] => 1
      [last_page] => 1
      [last_page_url] => http://127.0.0.1:8000/api/clients/id/desc?page=1
      [links] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [url] => 
              [label] => « Previous
              [active] => 
            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [url] => http://127.0.0.1:8000/api/clients/id/desc?page=1
              [label] => 1
              [active] => 1
            )

          [2] => stdClass Object
            (
              [url] => 
              [label] => Next »
              [active] => 
            )

        )

      [next_page_url] => 
      [path] => http://127.0.0.1:8000/api/clients/id/desc
      [per_page] => 10
      [prev_page_url] => 
      [to] => 2
      [total] => 2
    )

)
POST: api/clients/$id?token=$token (dodajemy kienta)
Array
(
  [name] => test client
  [email] => test_client_uniq@cmsrs.pl
  [password] => secretPass123$
  [password_confirmation] => secretPass123$
)

stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [userId] => 5
    )

)

Walidacja:

stdClass Object
(
  [success] => 
  [error] => stdClass Object
    (
      [name] => Array
        (
          [0] => The name field is required.
        )

      [email] => Array
        (
          [0] => The email has already been taken.
        )

      [password] => Array
        (
          [0] => The password must be at least 8 characters.
          [1] => The password confirmation does not match.
        )
    )
)
PUT: api/clients/$id?token=$token (aktualizujemy klienta - bez możliwości aktualizacji maila)
Array
(
  [name] => test client_new
  [password] => secretPass123$_new
  [password_confirmation] => secretPass123$_new
)

stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [userId] => 5
    )

)
DELETE: api/clients/$id?token=$token (usuwamy klienta)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/clients/$id?token=$token (pokazujemy konkretnego klienta)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [id] => 2
      [name] => Robert Test
      [email] => rob@unittest.com
      [email_verified_at] => 
      [role] => client
      [created_at] => 2024-04-04T09:50:48.000000Z
      [updated_at] => 2024-04-04T09:50:48.000000Z
    )
)

Menu nawigacyjne:

POST: api/menus?token=$token (tworzymy menu)
Array
(
  [name] => Array
    (
      [en] => test menu2
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/menus?token=$token (zwracamy menu)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [position] => 1
          [name] => stdClass Object
            (
              [en] => test menu1
            )

        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 2
          [position] => 2
          [name] => stdClass Object
            (
              [en] => test menu2
            )
        )
    )
)
PUT: api/menus/$id?token=$token (uaktualiamy menu)
Array
(
  [id] => 1
  [name] => Array
    (
      [en] => test menu3 żółta żółć
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
DELETE: api/menus/$id?token=$token (kasujemy menu)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/menus/position/$direction/$id?token=$token (ustawiamy pozycję menu, gdzie $direction: up, down)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)

Produkty:

POST: api/products?token=$token (tworzymy produkt)
Array
(
  [product_name] => Array
    (
      [en] => php3 db app
    )
  [sku] => AN/34534
  [price] => 123
  [product_description] => Array
    (
      [en] => book desc
    )
  [page_id] => 1
  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [name] => phpunittest1.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4A.....AFS6G7Jr1PeP/9k=
          [alt] => Array
            (
              [en] => description img1 - product image
            )
        )
      [1] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZ....qaZSCAev/Z
        )
    )
)

stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [productId] => 1
      [data] => stdClass Object
        (
          [product_name] => stdClass Object
            (
              [en] => php3 db app
            )

          [sku] => AN/34534
          [price] => 123
          [product_description] => stdClass Object
            (
              [en] => book desc
            )

          [page_id] => 1
          [images] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [name] => phpunittest1.jpg
                  [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJ....rAFS6G7Jr1PeP/9k=
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => description img1 - product image
                    )
                )
              [1] => stdClass Object
                (
                  [name] => phpunittest2.jpg
                  [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRg....82DVqaZSCAev/Z
                )
            )
        )
    )
)
Walidacja:

stdClass Object
(
  [success] => 
  [error] => stdClass Object
    (
      [sku] => Array
        (
          [0] => The sku has already been taken.
        )
      [price] => Array
        (
          [0] => The price must be an integer.
          [1] => The price field is required.
        )
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 
  [error] => stdClass Object
    (
      [product_name] => Duplicate product name: php3 db app (en)
    )
)

GET: api/products?token=$token (zwracamy produkty)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [sku] => AN/34534
          [price] => 123
          [page_id] => 1
          [product_name] => stdClass Object
            (
              [en] => php3 db app
            )

          [product_description] => stdClass Object
            (
              [en] => book desc
            )

          [product_name_default_lang] => php3 db app
          [images] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [id] => 1
                  [name] => phpunittest1.jpg
                  [position] => 1
                  [page_id] => 
                  [product_id] => 1
                  [created_at] => 2021-01-20T21:21:36.000000Z
                  [updated_at] => 2021-01-20T21:21:36.000000Z
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => description img1 - product image
                    )

                  [fs] => stdClass Object
                    (
                      [org] => /images/product/1/1/phpunittest1.jpg
                      [small] => /images/product/1/1/phpunittest1-small.jpg
                      [medium] => /images/product/1/1/phpunittest1-medium.jpg
                    )

                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [id] => 2
                  [name] => phpunittest2.jpg
                  [position] => 2
                  [page_id] => 
                  [product_id] => 1
                  [created_at] => 2021-01-20T21:21:36.000000Z
                  [updated_at] => 2021-01-20T21:21:36.000000Z
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => 
                    )

                  [fs] => stdClass Object
                    (
                      [org] => /images/product/1/2/phpunittest2.jpg
                      [small] => /images/product/1/2/phpunittest2-small.jpg
                      [medium] => /images/product/1/2/phpunittest2-medium.jpg
                    )
                )
            )
        )
    )
)
GET: api/products/$id?token=$token (pokazujemy konkretny produkt)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [id] => 1
      [published] => 1
      [sku] => AN/34534_1
      [price] => 101
      [page_id] => 1
      [product_name] => stdClass Object
        (
          [en] => php3 db app_1
        )

      [product_name_slug] => stdClass Object
        (
          [en] => php3-db-app-1
        )

      [product_description] => stdClass Object
        (
          [en] => book desc_1
        )

      [product_name_default_lang] => php3 db app_1
      [images] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [id] => 1
              [name] => phpunittest1.jpg
              [position] => 1
              [page_id] => 
              [product_id] => 1
              [created_at] => 2024-04-25T16:54:10.000000Z
              [updated_at] => 2024-04-25T16:54:10.000000Z
              [alt] => stdClass Object
                (
                  [en] => description img1 - product image
                )

              [fs] => stdClass Object
                (
                  [org] => /images/product/1/1/phpunittest1.jpg
                  [small] => /images/product/1/1/phpunittest1-small.jpg
                  [medium] => /images/product/1/1/phpunittest1-medium.jpg
                )

            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [id] => 2
              [name] => phpunittest2.jpg
              [position] => 2
              [page_id] => 
              [product_id] => 1
              [created_at] => 2024-04-25T16:54:10.000000Z
              [updated_at] => 2024-04-25T16:54:10.000000Z
              [alt] => stdClass Object
                (
                  [en] => 
                )

              [fs] => stdClass Object
                (
                  [org] => /images/product/1/2/phpunittest2.jpg
                  [small] => /images/product/1/2/phpunittest2-small.jpg
                  [medium] => /images/product/1/2/phpunittest2-medium.jpg
                )
            )
        )
    )
)
PUT: api/products/$id?token=$token (aktualizujemy produkt)
Array
(
  [product_name] => Array
    (
      [en] => PHP7
    )

  [sku] => AN/34534
  [price] => 123
  [product_description] => Array
    (
      [en] => PHP7 - desc
    )

  [page_id] => 1
  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1
          [name] => phpunittest1.jpg
          [position] => 1
          [page_id] => 
          [product_id] => 1
          [created_at] => 2021-01-20T21:31:20.000000Z
          [updated_at] => 2021-01-20T21:31:20.000000Z
          [alt] => Array
            (
              [en] => alt1
            )

          [fs] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/product/1/1/phpunittest1.jpg
              [small] => /images/product/1/1/phpunittest1-small.jpg
              [medium] => /images/product/1/1/phpunittest1-medium.jpg
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 2
          [name] => phpunittest2.jpg
          [position] => 2
          [page_id] => 
          [product_id] => 1
          [created_at] => 2021-01-20T21:31:20.000000Z
          [updated_at] => 2021-01-20T21:31:20.000000Z
          [alt] => Array
            (
              [en] => alt2
            )

          [fs] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/product/1/2/phpunittest2.jpg
              [small] => /images/product/1/2/phpunittest2-small.jpg
              [medium] => /images/product/1/2/phpunittest2-medium.jpg
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgA...VqaZSCAev/Z
        )
    )
)
tylko dla instnejacych zdjęć

Array
(
  [product_name] => Array
    (
      [en] => Update2 img Title
    )

  [sku] => sku/23423
  [price] => 1111
  [page_id] => 1
  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 6
          [alt] => Array
            (
              [en] => last
            )

          [position] => 202
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 7
          [alt] => Array
            (
              [en] => first
            )

          [position] => 101
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 8
          [alt] => Array
            (
              [en] => middle
            )

          [position] => 155
        )
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
DELETE: api/products/$id?token=$token (kasujemy produkt)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/products/pagination/$lang/$column/$direction?token=&search=app_1
zwracamy produkty - z paginacją, szukaniem (po product_name lub sku) i sortowaniem, gdzie : $column: id, published, product_name, page_short_title, sku, price, created_at, updated_at $direction: asc, desc
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [current_page] => 1
      [data] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [id] => 1
              [sku] => AN/34534_1
              [price] => 101
              [published] => 1
              [page_id] => 1
              [created_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
              [updated_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
              [product_name] => php3 db app_1
              [page_short_title] => page1
              [images] => Array
                (
                  [0] => stdClass Object
                    (
                      [id] => 1
                      [name] => phpunittest1.jpg
                      [position] => 1
                      [page_id] => 
                      [product_id] => 1
                      [created_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
                      [updated_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
                      [alt] => stdClass Object
                        (
                          [en] => description img1 - product image
                        )

                      [fs] => stdClass Object
                        (
                          [org] => /images/product/1/1/phpunittest1.jpg
                          [small] => /images/product/1/1/phpunittest1-small.jpg
                          [medium] => /images/product/1/1/phpunittest1-medium.jpg
                        )

                    )

                  [1] => stdClass Object
                    (
                      [id] => 2
                      [name] => phpunittest2.jpg
                      [position] => 2
                      [page_id] => 
                      [product_id] => 1
                      [created_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
                      [updated_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
                      [alt] => stdClass Object
                        (
                          [en] => 
                        )

                      [fs] => stdClass Object
                        (
                          [org] => /images/product/1/2/phpunittest2.jpg
                          [small] => /images/product/1/2/phpunittest2-small.jpg
                          [medium] => /images/product/1/2/phpunittest2-medium.jpg
                        )

                    )

                )

            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [id] => 3
              [sku] => app_1_1
              [price] => 201
              [published] => 0
              [page_id] => 2
              [created_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
              [updated_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
              [product_name] => php3 db app 2_1
              [page_short_title] => page2
              [images] => Array
                (
                  [0] => stdClass Object
                    (
                      [id] => 5
                      [name] => phpunittest1.jpg
                      [position] => 1
                      [page_id] => 
                      [product_id] => 3
                      [created_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
                      [updated_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
                      [alt] => stdClass Object
                        (
                          [en] => description img1 - product image
                        )

                      [fs] => stdClass Object
                        (
                          [org] => /images/product/3/5/phpunittest1.jpg
                          [small] => /images/product/3/5/phpunittest1-small.jpg
                          [medium] => /images/product/3/5/phpunittest1-medium.jpg
                        )

                    )

                  [1] => stdClass Object
                    (
                      [id] => 6
                      [name] => phpunittest2.jpg
                      [position] => 2
                      [page_id] => 
                      [product_id] => 3
                      [created_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
                      [updated_at] => 2024-05-07T16:51:24.000000Z
                      [alt] => stdClass Object
                        (
                          [en] => 
                        )

                      [fs] => stdClass Object
                        (
                          [org] => /images/product/3/6/phpunittest2.jpg
                          [small] => /images/product/3/6/phpunittest2-small.jpg
                          [medium] => /images/product/3/6/phpunittest2-medium.jpg
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [first_page_url] => http://127.0.0.1:8000/api/products/pagination/en/sku/asc?page=1
      [from] => 1
      [last_page] => 1
      [last_page_url] => http://127.0.0.1:8000/api/products/pagination/en/sku/asc?page=1
      [links] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [url] => 
              [label] => « Previous
              [active] => 
            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [url] => http://127.0.0.1:8000/api/products/pagination/en/sku/asc?page=1
              [label] => 1
              [active] => 1
            )

          [2] => stdClass Object
            (
              [url] => 
              [label] => Next »
              [active] => 
            )

        )

      [next_page_url] => 
      [path] => http://127.0.0.1:8000/api/products/pagination/en/sku/asc
      [per_page] => 10
      [prev_page_url] => 
      [to] => 2
      [total] => 2
    )

)

Kontakt:

GET: api/contacts?token=$token (pobieramy wiadomości kontaktowe)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [email] => test@example.com
          [message] => test message - test1
          [created_at_format] => 2020-11-23 15:40:14
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 2
          [email] => ja@cmsrs.pl
          [message] => test2
          [created_at_format] => 2020-11-23 15:40:14
        )
    )
)
DELETE: api/contacts/$id?token=$token (kasujemy wiadomość kontaktową)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/contacts/pagination/$column/$direction?token=$token&search=abc
zwracamy wiadomości kontaktowe - z paginacją, szukaniem (po message lub email) i sortowaniem, gdzie : $column: id, message, email, created_at, updated_at $direction: asc, desc
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [current_page] => 1
      [data] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [id] => 2
              [email] => tt@cmsrs.pl
              [message] => test contact abc
              [created_at] => 2024-05-23T11:21:56.000000Z
              [updated_at] => 2024-05-23T11:21:56.000000Z
            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [id] => 1
              [email] => abc@cmsrs.pl
              [message] => test contact message
              [created_at] => 2024-05-23T11:21:56.000000Z
              [updated_at] => 2024-05-23T11:21:56.000000Z
            )

        )

      [first_page_url] => http://127.0.0.1:8000/api/contacts/pagination/id/desc?page=1
      [from] => 1
      [last_page] => 1
      [last_page_url] => http://127.0.0.1:8000/api/contacts/pagination/id/desc?page=1
      [links] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [url] => 
              [label] => « Previous
              [active] => 
            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [url] => http://127.0.0.1:8000/api/contacts/pagination/id/desc?page=1
              [label] => 1
              [active] => 1
            )

          [2] => stdClass Object
            (
              [url] => 
              [label] => Next »
              [active] => 
            )

        )

      [next_page_url] => 
      [path] => http://127.0.0.1:8000/api/contacts/pagination/id/desc
      [per_page] => 10
      [prev_page_url] => 
      [to] => 2
      [total] => 2
    )

)

Pozostałe API:

GET: api/config?token=$token (pobieramy wartości konfiguracyjne)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [page_types] => Array
        (
          [0] => cms
          [1] => gallery
          [2] => shop
          [3] => contact
          [4] => main_page
          [5] => privacy_policy
        )

      [langs] => Array
        (
          [0] => en
        )
      [cache_enable] => 1
      [default_lang] => en
    )
)
GET: api/checkouts?token=$token ( pobieramy złożone zamówienia z zawartością koszyka)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [price_total] => 1829
          [price_deliver] => 14
          [price_total_add_deliver] => 1843
          [user_id] => 1
          [email] => client@cmsrs.pl
          [first_name] => Jan
          [last_name] => Kowalski
          [address] => kolejowa 1 m 2
          [country] => Polska
          [city] => Warszawa
          [telephone] => 1234567123
          [postcode] => 03-456
          [is_pay] => 0
          [created_at] => 2021-06-18T16:20:05.000000Z
          [baskets] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [qty] => 2
                  [price] => 112
                  [product_id] => 1
                  [product_name] => name11
                  [product_url] => /cms/books/programmer/name11
                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [qty] => 5
                  [price] => 321
                  [product_id] => 2
                  [product_name] => name22
                  [product_url] => /cms/books/programmer/name22
                )
            )
        )
    )
)
PUT: api/checkouts/$id?token=$token (aktualizacja kasy w szczególności pole: is_pay)
Array
(
   [is_pay] => 1
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/logout?token=$token (wylogowanie)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [message] => You have successfully logged out.
)