REST API

Poniżej przedstawiam przykładowe zapytania i odpowiedzi

Endpoint-y nie wymagające autoryzacji:

POST: api/login (logowanie)
Array
(
  [email] => test@email.com
  [password] => cmsrs
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [token] => eyJ0eXAiOiJK...7nhyflrqY-xA
    )
)
POST: api/comments/$pageId (utworzenie komentarza)
Array
(
  [content] => test comment - test123
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/comments/$pageId (zwracamy komentarze)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [content] => 111 test comment - test123
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [content] => 222 test comment - test123
        )
    )
)
POST: api/contact/$lang (utworzenie wiadomości kontaktowej)
Array
(
  [email] => test@example.com
  [message] => test message - test123
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [message] => Dziękuje za skorzystanie z formularza kontaktowego
)
GET: api/page/$pageId/$lang (zwracamy stronę)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [id] => 1
      [type] => cms
      [images] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/page/1/1/phpunittest1.jpg
              [small] => /images/page/1/1/phpunittest1-small.jpg
              [medium] => /images/page/1/1/phpunittest1-medium.jpg
              [id] => 1
              [alt] => stdClass Object
                (
                  [en] => description img1
                )

              [altlang] => description img1
            )

          [1] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/page/1/2/phpunittest2.jpg
              [small] => /images/page/1/2/phpunittest2-small.jpg
              [medium] => /images/page/1/2/phpunittest2-medium.jpg
              [id] => 2
              [alt] => stdClass Object
                (
                  [en] => 
                )

              [altlang] => 
            )
        )
    )
)

Endpoint-y wymagające autoryzacji:

GET: api/logout?token=$token (wylogowanie)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [message] => You have successfully logged out.
)
POST: api/pages?token=$token (utworzenie strony)
Array
(
  [title] => Array
    (
      [en] => test p2
    )

  [short_title] => Array
    (
      [en] => p22
    )

  [description] => Array
    (
      [en] => test1234
    )

  [published] => 0
  [commented] => 0
  [after_login] => 0
  [type] => contact
  [content] => Array
    (
      [en] => lorem ipsum
    )

  [menu_id] => 
  [page_id] => 
  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [name] => phpunittest1.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZ..rAFS6G7Jr1PeP/9k=
          [alt] => Array
            (
              [en] => description img1
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRg...wRV82DVqaZSCAev/Z
        )
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [pageId] => 1
      [data] => stdClass Object
        (
          [title] => stdClass Object
            (
              [en] => test p2
            )

          [short_title] => stdClass Object
            (
              [en] => p22
            )

          [description] => stdClass Object
            (
              [en] => test1234
            )

          [published] => 0
          [commented] => 0
          [after_login] => 0
          [type] => contact
          [content] => stdClass Object
            (
              [en] => lorem ipsum
            )

          [menu_id] => 
          [page_id] => 
          [images] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [name] => phpunittest1.jpg
                  [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AA....WTrAFS6G7Jr1PeP/9k=
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => description img1
                    )

                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [name] => phpunittest2.jpg
                  [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4A...DVqaZSCAev/Z
                )
            )
        )
    )
)
GET: api/pages?token=$token (pobieramy strony)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [published] => 0
          [commented] => 0
          [after_login] => 0
          [position] => 1
          [type] => contact
          [menu_id] => 
          [page_id] => 
          [title] => stdClass Object
            (
              [en] => test p2
            )
          [short_title] => stdClass Object
            (
              [en] => p22
            )
          [description] => stdClass Object
            (
              [en] => test1234
            )
          [content] => stdClass Object
            (
              [en] => lorem ipsum
            )
          [images] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [id] => 1
                  [name] => phpunittest1.jpg
                  [position] => 1
                  [page_id] => 1
                  [product_id] => 
                  [created_at] => 2020-11-20T15:38:20.000000Z
                  [updated_at] => 2020-11-20T15:38:20.000000Z
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => description img1
                    )

                  [fs] => stdClass Object
                    (
                      [org] => /images/page/1/1/phpunittest1.jpg
                      [small] => /images/page/1/1/phpunittest1-small.jpg
                      [medium] => /images/page/1/1/phpunittest1-medium.jpg
                    )
                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [id] => 2
                  [name] => phpunittest2.jpg
                  [position] => 2
                  [page_id] => 1
                  [product_id] => 
                  [created_at] => 2020-11-20T15:38:20.000000Z
                  [updated_at] => 2020-11-20T15:38:20.000000Z
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => 
                    )

                  [fs] => stdClass Object
                    (
                      [org] => /images/page/1/2/phpunittest2.jpg
                      [small] => /images/page/1/2/phpunittest2-small.jpg
                      [medium] => /images/page/1/2/phpunittest2-medium.jpg
                    )
                )
            )
        )
    )
)
GET: api/pages/$pageId?token=$token (pobieramy strone o danym Id)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [id] => 1
      [published] => 1
      [commented] => 1
      [after_login] => 0
      [position] => 1
      [type] => cms
      [menu_id] => 
      [page_id] => 
      [title] => stdClass Object
        (
          [en] => page 1 test
        )

      [short_title] => stdClass Object
        (
          [en] => page1
        )

      [description] => stdClass Object
        (
          [en] => this page: test desc ...
        )

      [content] => stdClass Object
        (
          [en] => content test133445
        )

      [images] => Array
        (
        )
    )
)
PUT: api/pages/$id?token=$token (uaktualniamy stronę)
Array
(
  [title] => Array
    (
      [en] => Update img Title
    )

  [short_title] => Array
    (
      [en] => test123
    )

  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1
          [alt] => Array
            (
              [en] => alt1
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 2
          [alt] => Array
            (
              [en] => alt2
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4A...V82DVqaZSCAev/Z
        )

      [3] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AA...xuwRV82DVqaZSCAev/Z
        )
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
DELETE: api/pages/$id?token=$token (kasujemy stronę)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/pages/position/$direction/$id?token=$token (ustawiamy pozycję strony, gdzie $direction: up, down)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/pages/type/$type (zwróć strony na podstawie typu, gdzie $type: cms, gallery, shop, contact, main_page, privacy_policy, login, projects)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [published] => 0
          [commented] => 0
          [after_login] => 0
          [position] => 1
          [type] => shop
          [menu_id] => 
          [page_id] => 
          [title] => stdClass Object
            (
              [en] => test p2
            )

          [short_title] => stdClass Object
            (
              [en] => p22
            )

          [description] => stdClass Object
            (
              [en] => 
            )

          [content] => stdClass Object
            (
              [en] => aaa ffdfds
            )

          [images] => Array
            (
            )
        )
    )
)
GET: api/images/$type/$pageId?token=$token (zwracamy obrazki, gdzie type: page, product)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [name] => phpunittest1.jpg
          [position] => 1
          [page_id] => 1
          [product_id] => 
          [created_at] => 2020-11-22T16:38:46.000000Z
          [updated_at] => 2020-11-22T16:38:46.000000Z
          [alt] => stdClass Object
            (
              [en] => description img1
            )

          [fs] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/page/1/1/phpunittest1.jpg
              [small] => /images/page/1/1/phpunittest1-small.jpg
              [medium] => /images/page/1/1/phpunittest1-medium.jpg
            )

        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 2
          [name] => phpunittest2.jpg
          [position] => 2
          [page_id] => 1
          [product_id] => 
          [created_at] => 2020-11-22T16:38:46.000000Z
          [updated_at] => 2020-11-22T16:38:46.000000Z
          [alt] => stdClass Object
            (
              [en] => 
            )

          [fs] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/page/1/2/phpunittest2.jpg
              [small] => /images/page/1/2/phpunittest2-small.jpg
              [medium] => /images/page/1/2/phpunittest2-medium.jpg
            )
        )
    )
)
GET: api/images/position/$direction/$id?token=$token (ustawiamy pozycję obrazka)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
DELETE: api/images/$id?token=$token (kasujemy obrazek)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/users/clients?token=$token (zwracamy klientów)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 3
          [name] => Robert Test
          [email] => rob@unittest.com
          [created_at] => 2020-11-22T16:52:28.000000Z
          [updated_at] => 2020-11-22T16:52:28.000000Z
        )
    )
)
POST: api/menus?token=$token (tworzymy menu)
Array
(
  [name] => Array
    (
      [en] => test menu2
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/menus?token=$token (zwracamy menu)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [position] => 1
          [name] => stdClass Object
            (
              [en] => test menu1
            )

        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 2
          [position] => 2
          [name] => stdClass Object
            (
              [en] => test menu2
            )
        )
    )
)
PUT: api/menus/$id?token=$token (uaktualiamy menu)
Array
(
  [id] => 1
  [name] => Array
    (
      [en] => test menu3 żółta żółć
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
DELETE: api/menus/$id?token=$token (kasujemy menu)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/menus/position/$direction}/$id?token=$token (ustawiamy pozycję menu)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
POST: api/products?token=$token (tworzymy produkt)
Array
(
  [product_name] => Array
    (
      [en] => php3 db app
    )
  [sku] => AN/34534
  [price] => 123
  [product_description] => Array
    (
      [en] => book desc
    )
  [page_id] => 1
  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [name] => phpunittest1.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4A.....AFS6G7Jr1PeP/9k=
          [alt] => Array
            (
              [en] => description img1 - product image
            )
        )
      [1] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZ....qaZSCAev/Z
        )
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [productId] => 1
      [data] => stdClass Object
        (
          [product_name] => stdClass Object
            (
              [en] => php3 db app
            )

          [sku] => AN/34534
          [price] => 123
          [product_description] => stdClass Object
            (
              [en] => book desc
            )

          [page_id] => 1
          [images] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [name] => phpunittest1.jpg
                  [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJ....rAFS6G7Jr1PeP/9k=
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => description img1 - product image
                    )
                )
              [1] => stdClass Object
                (
                  [name] => phpunittest2.jpg
                  [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRg....82DVqaZSCAev/Z
                )
            )
        )
    )
)
GET: api/products?token=$token (zwracamy produkty)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [sku] => AN/34534
          [price] => 123
          [page_id] => 1
          [product_name] => stdClass Object
            (
              [en] => php3 db app
            )

          [product_description] => stdClass Object
            (
              [en] => book desc
            )

          [product_name_default_lang] => php3 db app
          [images] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [id] => 1
                  [name] => phpunittest1.jpg
                  [position] => 1
                  [page_id] => 
                  [product_id] => 1
                  [created_at] => 2021-01-20T21:21:36.000000Z
                  [updated_at] => 2021-01-20T21:21:36.000000Z
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => description img1 - product image
                    )

                  [fs] => stdClass Object
                    (
                      [org] => /images/product/1/1/phpunittest1.jpg
                      [small] => /images/product/1/1/phpunittest1-small.jpg
                      [medium] => /images/product/1/1/phpunittest1-medium.jpg
                    )

                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [id] => 2
                  [name] => phpunittest2.jpg
                  [position] => 2
                  [page_id] => 
                  [product_id] => 1
                  [created_at] => 2021-01-20T21:21:36.000000Z
                  [updated_at] => 2021-01-20T21:21:36.000000Z
                  [alt] => stdClass Object
                    (
                      [en] => 
                    )

                  [fs] => stdClass Object
                    (
                      [org] => /images/product/1/2/phpunittest2.jpg
                      [small] => /images/product/1/2/phpunittest2-small.jpg
                      [medium] => /images/product/1/2/phpunittest2-medium.jpg
                    )
                )
            )
        )
    )
)
PUT: api/products/$id?token=$token (aktualizujemy produkt)
Array
(
  [product_name] => Array
    (
      [en] => PHP7
    )

  [sku] => AN/34534
  [price] => 123
  [product_description] => Array
    (
      [en] => PHP7 - desc
    )

  [page_id] => 1
  [images] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1
          [name] => phpunittest1.jpg
          [position] => 1
          [page_id] => 
          [product_id] => 1
          [created_at] => 2021-01-20T21:31:20.000000Z
          [updated_at] => 2021-01-20T21:31:20.000000Z
          [alt] => Array
            (
              [en] => alt1
            )

          [fs] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/product/1/1/phpunittest1.jpg
              [small] => /images/product/1/1/phpunittest1-small.jpg
              [medium] => /images/product/1/1/phpunittest1-medium.jpg
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 2
          [name] => phpunittest2.jpg
          [position] => 2
          [page_id] => 
          [product_id] => 1
          [created_at] => 2021-01-20T21:31:20.000000Z
          [updated_at] => 2021-01-20T21:31:20.000000Z
          [alt] => Array
            (
              [en] => alt2
            )

          [fs] => stdClass Object
            (
              [org] => /images/product/1/2/phpunittest2.jpg
              [small] => /images/product/1/2/phpunittest2-small.jpg
              [medium] => /images/product/1/2/phpunittest2-medium.jpg
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [name] => phpunittest2.jpg
          [data] => data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgA...VqaZSCAev/Z
        )
    )
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
DELETE: api/products/$id?token=$token (kasujemy produkt)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/contacts?token=$token (pobieramy wiadomości kontaktowe)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [email] => test@example.com
          [message] => test message - test1
          [created_at_format] => 2020-11-23 15:40:14
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 2
          [email] => ja@cmsrs.pl
          [message] => test2
          [created_at_format] => 2020-11-23 15:40:14
        )
    )
)
DELETE: api/contacts/$id?token=$token (kasujemy wiadomość kontaktową)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)
GET: api/config?token=$token (pobieramy wartości konfiguracyjne)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => stdClass Object
    (
      [page_types] => Array
        (
          [0] => cms
          [1] => gallery
          [2] => shop
          [3] => contact
          [4] => main_page
          [5] => privacy_policy
        )

      [langs] => Array
        (
          [0] => en
        )
      [cache_enable] => 1
    )
)
GET: api/checkouts?token=$token ( pobieramy złożone zamówienia z zawartością koszyka)
stdClass Object
(
  [success] => 1
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [price_total] => 1829
          [price_deliver] => 14
          [price_total_add_deliver] => 1843
          [user_id] => 1
          [email] => client@cmsrs.pl
          [first_name] => Jan
          [last_name] => Kowalski
          [address] => kolejowa 1 m 2
          [country] => Polska
          [city] => Warszawa
          [telephone] => 1234567123
          [postcode] => 03-456
          [is_pay] => 0
          [created_at] => 2021-06-18T16:20:05.000000Z
          [baskets] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [qty] => 2
                  [price] => 112
                  [product_id] => 1
                  [product_name] => name11
                  [product_url] => /cms/books/programmer/name11
                )

              [1] => stdClass Object
                (
                  [qty] => 5
                  [price] => 321
                  [product_id] => 2
                  [product_name] => name22
                  [product_url] => /cms/books/programmer/name22
                )
            )
        )
    )
)
PUT: api/checkouts/$id?token=$token (aktualizacja kasy w szczególności pole: is_pay)
Array
(
   [is_pay] => 1
)
stdClass Object
(
  [success] => 1
)